I update my dribbble more frequently. Please go there to see more.

Bạn đang  đọc các blog của mình.  English version is on Medium
  • grid-interface
  • bullet-list

Living

Tại sao mình không đi dạy, hoặc chưa thể đi dạyTại sao mình không đi dạy, hoặc chưa thể đi dạy

Giải quyết câu hỏi “Em muốn ăn gì?” bằng Design ThinkingGiải quyết câu hỏi “Em muốn ăn gì?” bằng Design Thinking

Các loại định kiến thường gặp Phần 2Các loại định kiến thường gặp Phần 2

Các loại định kiến thường gặp Phần 1Các loại định kiến thường gặp Phần 1

Làm gì khi bị người khác nói mình ngu? (Phần 2)Làm gì khi bị người khác nói mình ngu? (Phần 2)

Làm gì khi bị người khác nói mình ngu? (Phần 1)Làm gì khi bị người khác nói mình ngu? (Phần 1)

Problem Solving – Life and Design skillProblem Solving – Life and Design skill

Critical Thinking – Không chỉ là tư duy phản biệnCritical Thinking – Không chỉ là tư duy phản biện

Chúng ta có đang thật sự phát triển bản thân?Chúng ta có đang thật sự phát triển bản thân?

Một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu?Một giờ của bạn đáng giá bao nhiêu?

Designer và cổ phần StartupDesigner và cổ phần Startup

Ta muốn sự nghiệp như ta muốnTa muốn sự nghiệp như ta muốn

close-sound-svg
heart-svg
hand-svg
eye-svg
hit-left-svg
hand.svg hand.svg
oval-default oval-designing oval-writing
loading

to tell you a better story.
I prefer you visit my site on
the desktop.

music brings emotion
so turn it on for your best
experience.

having a great idea to share?

or want to have a cup of coffee and chit chat, just drop me a message.

drop me a message to

I use cookies to ensure that I give you the best experience on my website. If you continue to use this site I will assume that you are happy with it.