I update my dribbble more frequently. Please go there to see more.

Bạn đang  đọc các blog của mình.  English version is on Medium
  • grid-interface
  • bullet-list

Writing

Tại sao ta nghĩ tới từ bỏ ngay khi bắt đầu gặp khó khăn?Tại sao ta nghĩ tới từ bỏ ngay khi bắt đầu gặp khó khăn?

Hãy là 1 senior trước khi người khác gọi bạn.Hãy là 1 senior trước khi người khác gọi bạn.

Các cấp độ của User Experience DesignerCác cấp độ của User Experience Designer

Những thói quen tốt để duy trì sự sáng tạo.Những thói quen tốt để duy trì sự sáng tạo.

Thư gửi Hoàng, hồi còn được gọi là trẻ.Thư gửi Hoàng, hồi còn được gọi là trẻ.

Các cấp độ của User Interface DesignerCác cấp độ của User Interface Designer

Tại sao khách hàng lại khó hài lòng đến như vậy?Tại sao khách hàng lại khó hài lòng đến như vậy?

Để nhìn thấy vẻ đẹp của nỗi buồnĐể nhìn thấy vẻ đẹp của nỗi buồn

Làm thế nào để thiết kế này đẹp hơn?Làm thế nào để thiết kế này đẹp hơn?

6 Nổi sợ phi lý đang làm ta chậm lại6 Nổi sợ phi lý đang làm ta chậm lại

Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 2Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 2

Giới hạn của Sáng tạo và 6 Phương pháp tạo ra ý tưởngGiới hạn của Sáng tạo và 6 Phương pháp tạo ra ý tưởng

close-sound-svg
heart-svg
hand-svg
eye-svg
hit-left-svg
hand.svg hand.svg
oval-default oval-designing oval-writing
loading

to tell you a better story.
I prefer you visit my site on
the desktop.

music brings emotion
so turn it on for your best
experience.

having a great idea to share?

or want to have a cup of coffee and chit chat, just drop me a message.

drop me a message to

I use cookies to ensure that I give you the best experience on my website. If you continue to use this site I will assume that you are happy with it.