I update my dribbble more frequently. Please go there to see more.

Bạn đang  đọc các blog của mình.  English version is on Medium
  • grid-interface
  • bullet-list

Writing

4 cấp độ của sự lắng nghe4 cấp độ của sự lắng nghe

Vài suy nghĩ đầu năm 2022Vài suy nghĩ đầu năm 2022

Nếu đang cảm thấy mất phương hướng, hay là thử đọc bài này xemNếu đang cảm thấy mất phương hướng, hay là thử đọc bài này xem

Ba hiểu lầm về ý nghĩa của sự nỗ lựcBa hiểu lầm về ý nghĩa của sự nỗ lực

Tôi muốn phát triển bản thân như tôi muốnTôi muốn phát triển bản thân như tôi muốn

5 bài học về sáng tạo khi lockdown vì Covid5 bài học về sáng tạo khi lockdown vì Covid

Thay đổi từ này trong đầu, bạn sẽ tạo ra câu thần chú nỗ lựcThay đổi từ này trong đầu, bạn sẽ tạo ra câu thần chú nỗ lực

Bạn đừng cạnh tranh với ai cả, ngay cả với chính bạnBạn đừng cạnh tranh với ai cả, ngay cả với chính bạn

20 Nguyên tắc Thiết kế đồ họa cơ bản Phần 220 Nguyên tắc Thiết kế đồ họa cơ bản Phần 2

Thương thân, thương lấy sự sáng tạo của mìnhThương thân, thương lấy sự sáng tạo của mình

8 Sai lầm sự nghiệp tuổi 20 mình đã tha thứ cho bản thân8 Sai lầm sự nghiệp tuổi 20 mình đã tha thứ cho bản thân

Làm sao để đảm bảo cả chất và lượng khi làm việc từ xa?Làm sao để đảm bảo cả chất và lượng khi làm việc từ xa?

close-sound-svg
heart-svg
hand-svg
eye-svg
hit-left-svg
hand.svg hand.svg
oval-default oval-designing oval-writing
loading

to tell you a better story.
I prefer you visit my site on
the desktop.

music brings emotion
so turn it on for your best
experience.

having a great idea to share?

or want to have a cup of coffee and chit chat, just drop me a message.

drop me a message to

I use cookies to ensure that I give you the best experience on my website. If you continue to use this site I will assume that you are happy with it.