I update my dribbble more frequently. Please go there to see more.

Bạn đang  đọc các blog của mình.  English version is on Medium
  • grid-interface
  • bullet-list

Writing

Thư gửi Hoàng, hồi còn được gọi là trẻ.Thư gửi Hoàng, hồi còn được gọi là trẻ.

Các cấp độ của User Interface DesignerCác cấp độ của User Interface Designer

Tại sao khách hàng lại khó hài lòng đến như vậy?Tại sao khách hàng lại khó hài lòng đến như vậy?

Để nhìn thấy vẻ đẹp của nỗi buồnĐể nhìn thấy vẻ đẹp của nỗi buồn

Làm thế nào để thiết kế này đẹp hơn?Làm thế nào để thiết kế này đẹp hơn?

6 Nổi sợ phi lý đang làm ta chậm lại6 Nổi sợ phi lý đang làm ta chậm lại

Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 2Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 2

Giới hạn của Sáng tạo và 6 Phương pháp tạo ra ý tưởngGiới hạn của Sáng tạo và 6 Phương pháp tạo ra ý tưởng

Để không phải trở thành 1 Designer tệ, đây là 6 tật xấu mình phải...Để không phải trở thành 1 Designer tệ, đây là 6 tật xấu mình phải bỏ

Không ai xuất hiện với mong muốn bị thay thế!Không ai xuất hiện với mong muốn bị thay thế!

Làm Product Design ở GEEK Up là làm gì?Làm Product Design ở GEEK Up là làm gì?

Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 1Những tiểu xảo trong Product Design – Phần 1

close-sound-svg
heart-svg
hand-svg
eye-svg
hit-left-svg
hand.svg hand.svg
oval-default oval-designing oval-writing
loading

to tell you a better story.
I prefer you visit my site on
the desktop.

music brings emotion
so turn it on for your best
experience.

having a great idea to share?

or want to have a cup of coffee and chit chat, just drop me a message.

drop me a message to

I use cookies to ensure that I give you the best experience on my website. If you continue to use this site I will assume that you are happy with it.